دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
456  مورد ( صفحه 1 از 46 )
1 . بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه و روایات شیعه در مورد طواف قبور
یکی از آدابی که در زیارت قبور انبیا و اولیای الهی انجام می شود، دور زدن در اطراف قبور است. حال سوال این است، آیا همان‌گونه که زیارت قبور مشروع است، طواف و دور زدن، گِرد قبور نیز مشروع است؟ ابن تیمیه ا...
1400/06/02
2 . بررسی حکم سَب‌کنندگان صحابه از دیدگاه وهابیت
یکی از مواردی که وهابیان آن را از علل تکفیر می خوانند، سب صحابه است؛ دلیل ایشان بر این اعتقاد، فتوای بزرگان سلف، اجماع مسلمانان، آیات و روایاتی است که صحابه را دارای مقام و منزلت رفیعی دانسته و از سب ...
1400/06/02
3 . تقابل دیدگاه وهابیت و دیوبندیه در موضوع ندای غیرالله
وهابیان ندای غیرالله را شرک اکبر و موجب خروج از اسلام می¬دانند؛ در حالی¬که سایر مذاهب اسلامی، ندای غیرالله را یا از اساس شرک نمی¬دانند و یا اگر شرک بدانند، موجب خروج از اسلام نمی¬دانند. دیوبندیه که حن...
1400/05/24
4 . داعش در آینه ساختارِ ساختارهای وهابیت
مقاله داعش در آینه ساختارِ ساختارهای وهابیت، با استفاده از رویکرد ساختار‌گرایی و بهره‌گیری از مفهوم ساختارِ ساختارها، به تبیین کنش و اندیشه داعش در بستر ساختارِ ساختارهای وهابیت می‌پردازد؛ بدین منظور ...
1400/05/24
5 . بررسی دلالت آیه «فَصَلُّ لِرَبِّکَ وَ انحَر» بر ممنوعیت ذبح برای غیرالله
وهابیون، واژه«و انحر» در آیه «فَصَلُّ لِرَبِّکَ وَ انحَر» را به معنی ذبح و قربانی دانسته و بدین جهت مدعی شده اند که طبق این آیه شریفه، ذبح کردن باید صرفا برای خداوند متعال انجام شود. از همین رو ذبح کر...
1400/04/27
6 . نفع بردن اموات از ثواب اعمال زنده ها از نگاه سلفیه و اهل سنت
یکی از مسائلی که مورد تایید جمهور مذاهب اسلامی و سلف و حتی برخی از سلفیه و وهابیت است، مسئله نفع بردن اموات از ثواب اعمال زنده ها می باشد؛ اما برخی از سلفیه و وهابی ها، قرائت قرآن و نماز برای مردگان ر...
1400/04/03
7 . نقد و تحلیل قصه عبدالله بن سبأ در گفتمانِ سازمان تروریستی - تکفیری داعش
مقاله حاضر با تحلیل قصه عبدالله بن سبأ (به روایت سیف بن عمر)، در منابع سازمان تروریستی - تکفیری داعش، ابتدا آن را از حیث صورت و ماده با منابعِ مورد وثوق وهابیتِ رسمی مقایسه می‌کند و سپس با روشِ فرا تح...
1400/03/31
8 . ابن تیمیه و روایت «الصدّیقون ثلاثة»
در روایت نبوی «الصدیقون ثلاثة»، عنوان صدیق به سه نفر اختصاص داده شده است: حزقیل از امت حضرت موسی7، حبیب نجار از امت حضرت عیسی7، و علی بن ابیطالب7 از امت حضرت محمد6. ابن تیمیه پس از تضعیف سند این روایت...
1400/02/08
10 . بررسی حکم سَب‌کنندگان صحابه از دیدگاه وهابیت
یکی از مواردی که وهابیان آن را از علل تکفیر می خوانند، سب صحابه است؛ دلیل ایشان بر این اعتقاد، فتوای بزرگان سلف، اجماع مسلمانان، آیات و روایاتی است که صحابه را دارای مقام و منزلت رفیعی دانسته و از سب ...
1399/12/23
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.