دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
19  مورد ( صفحه 1 از 2 )
1 . بررسی حکم سَب‌کنندگان صحابه از دیدگاه وهابیت
یکی از مواردی که وهابیان آن را از علل تکفیر می خوانند، سب صحابه است؛ دلیل ایشان بر این اعتقاد، فتوای بزرگان سلف، اجماع مسلمانان، آیات و روایاتی است که صحابه را دارای مقام و منزلت رفیعی دانسته و از سب ...
1399/12/23
2 . عبور از تفکرات سلف
هر فرقه­ای جهت دیده شدن دست به انجام عملی خاص می زند که بتواند تمایز خاصی از سایرین پیدا نماید. وهابیت نیز در ابتدای کار جهت تثبیت جایگاه خود اقداماتی را انجام دادند از جمله تفسیر جدید از مفهوم سلف بو...
1399/01/25
3 . بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة»
ابن تیمیه با تقسیم توسل به مشروع و غیر مشروع، بعضی از اقسام توسل را جایز و بعضی را بدعت دانسته است. وی توسل به ذات، جاه و مقام پیامبران، چه در حال حضور و چه در حال ممات را بدعت دانسته است. مهم ترین دل...
1398/11/14
4 . ارزیابی حجیت فهم سلف بر اساس آیۀ (السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ)
به‌اعتقادِ سلفیان، سلف به دو قسمِ «زمانی» و «منهجی» تقسیم‌پذیر است. آنان سه قرنِ ابتداییِ اسلام یعنی صحابه، تابعان و تابعانِ تابعان را مشتمل بر سلف زمانی و منهجی می‌دانند و افرادی را که به منهج آنان م...
1398/05/17
5 . بررسی دلالت حديث خير القرون در حجيت فهم سلف
سلفی­ها مدعی هستند که باید بر اساس فهم سلف صالح، به تفسیر متون دینی از جمله کتاب و سنت پرداخته شود. یکی از مهم­ترین دلیل آنها بر این مدّعا، "حدیث خیر القرون" است. آنها با استناد به این حدیث معتقد به­ ...
1398/05/07
6 . بررسی حجیت فهم سلف با استناد به آیۀ 100 سورۀ توبه
سلفی‌ها با استناد به آیات و روایات مختلف از جمله آیۀ 100 سورۀ توبه، مدعی هستند که خداوند متعال بر تمامِ اعمال و باور‌های سَلَف (اهل سه عصرِ صدر اسلام) صحه گذاشته است. آنان معتقدند که فهم سَلَف بر خَلَ...
1398/04/22
7 . بررسی مهمترین دلیل قرآنی سلفی جهادی در تکفیر حاکمان اسلامی
سلفی‌ های جهادی با استناد به آیه (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) حکام اسلامی را به خاطر حکم به غیر ما انزل الله تکفیر می‌کنند و قائل هستند کفرشان کفر اکبر ...
1397/12/25
8 . نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه
حجیت فهم سلف از مهم‌ترین مبانی سلفیه است. سلفیه فهم سلف را از فهم خلف برتر می‌دانند و معتقدند که در همۀ ابواب فقهی و اعتقادی باید به فهم آنان رجوع کرد؛ زیرا آنان به عصر رسول خداصنزدیک بوده و حقایق را ...
1397/07/30
10 . نقد و بررسی جایگاه عقل در نزد سلفیه
این مقاله به بررسی و نقد یکی از مهمترین مباحث معرفت شناسی یعنی عقل از دیدگاه ابن تیمیه می پردازد، ومهمترین مسأله­ای که در این باب مطرح است این است که آیا ابن تیمیه عقل را به عنوان یک منبع معرفت شناسی ...
1395/06/10
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.