دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
243  مورد ( صفحه 1 از 25 )
1 . نفع بردن اموات از ثواب اعمال زنده ها از نگاه سلفیه و اهل سنت
یکی از مسائلی که مورد تایید جمهور مذاهب اسلامی و سلف و حتی برخی از سلفیه و وهابیت است، مسئله نفع بردن اموات از ثواب اعمال زنده ها می باشد؛ اما برخی از سلفیه و وهابی ها، قرائت قرآن و نماز برای مردگان ر...
1400/04/03
2 . بررسی دیدگاه سلفیه به مسئله مهدویت با تأکید بر دیدگاه وهابیت
اعتقاد به‌وجود منجی و موعود آخرالزمان در میان ادیان الهی جایگاه ویژه‌ای دارد. اعتقاد به مهدی موعود در فرقه‌ وهابیت که سابقه انکار برخی از مفاهیم اصیل دینی را دارد و از سوی دیگر، رویکرد حدیث‌گرایانه، ا...
1399/08/28
3 . مقاله بررسی مبانی فکری سلفیه در معناشناسی صفات خبری با تأکید بر آرای ابن‌تیمیه
صفاتی که در متون دینی به خدا، انتساب یافته‌، اما از نظر عقلی، انتساب آنها به معنای ظاهری و حقیقی به او محال می‌نماید، صفات خبری نامیده می‌شوند. سلفی‌ها این صفات را به معنای ظاهری و حقیقی به خدا نسبت د...
1399/06/19
4 . دیدگاه سلفیه در مبانی هسته شناسی
نوشتة حاضر که با عنوان «هستی شناسی» قلمی گردیده، در سه بخش سامان یافته است: بخش نخست «دیدگاه سلفیه در مبانی هستی‌شناسی» بخش دوم: «مبانی هستی‌شناسی امامیه» و بخش سوم: «مقارنه و تطبیق آرای امامیه و سلفی...
1399/06/05
5 . نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسلامی
سلفیه یا سلفی گری، جریانی است که مدعی پیروی از مسلمانان نخستین است و ریشه در قرون نخستین اسلامی دارد. دو شعبه اصلی جریان سلفیه عبارتند از: سلفیه سنتی و سلفیه اصلا حگرا. در این پژوهش به چگونگی شکل گی...
1399/05/29
6 . مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری
بی تردید یکی از معضلات بزرگ امنیت بین الملل، پدیده تروریسم است که حیات انسان ها و روابط میان ملت ها را در معرض خطر جدی و اساسی قرار داده است. در عصر حاضر، جهان اسلام نیز با مسئله رشد جریان تروریسم موا...
1399/04/22
7 . اصول روش‌شناسی سلفیه
ویژگی‌های روش شناختی سلفیه معاصر، این جریان را در وضعیت معرفتی و عملی خاصی قرار داده که متفاوت از اهل سنت، پیامدهای مختلفی در عرصه نظر و عمل به وجود آورده است. با توجه به مهم‌ترین آموزه سلفی‌گری، یعنی...
1399/04/10
8 . تقابل هستی شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن عربی و ابن تیمیه
تقابل دو دیدگاه عرفانی و سلفی در حوزه هستی شناسی با تأکید بر دیدگاه دو صاحب نظر صاحب سبک یعنی ابن عربی و ابن تیمیه از جهاتی چند حائز اهمیت است. تفاوت مبانی نظری اندیشه ابن عربی به عنوان مؤسس عرفان نظر...
1399/04/08
9 . رهیافتی تطبیقی به «حس‌گرایی سلفی» و «حس‌گرایی تجربی»
هر مکتب فکری‌ای بر پایه‌ها و منابع معرفتی خاصی استوار است. سلفی‌گری به‌عنوان یک جریان فکری، دارای مبانی معرفت‌شناسی خاصی می‌باشد. حس‌گرایی و منحصر کردن معرفت در شناخت حسی و خیالی و نیز نقل‌گرایی برخاس...
1399/03/22
10 . تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن تیمیه و آیت الله جوادی آملی
تحلیل و تبیین صحیح رابطه عقل و نقل بر اساس اصول و مبانی فکری ابن تیمیه و جوادی آملی به عنوان نمایندگان دو جریان نص گرا و عقل گرا در عرصه معرفت دینی، نتایج قابل توجهی به دنبال دارد. ابن تیمیه با جمود ب...
1399/03/21
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.