دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
4  مورد ( صفحه 1 از 1 )
1 . بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره عصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن
هدف از این پژوهش، ارزیابی نگرش سلفیه به انبیا و تفاوت این دیدگاه از منظر قرآن کریم می باشد. تحقیق پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی، به ارزیابی دیدگاه سلفیه درباره این موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق آن اس...
1400/04/03
2 . نقدی بر تفکر انکار مَجاز در قرآن
برای درک مفاهیم قرآن و رسیدن به مفهوم باطنی آیاتش، دو واژۀ «حقیقت» و «مَجاز» دست‌کم از قرن دوم هجری به عرصۀ ادبیات قرآنی وارد شده و در مقابل هم قرار گرفته‌اند. واژۀ مجاز را نخستین بار ارسطو تعریف کرد،...
1399/07/02
3 . ابن تیمیّه و انکار «مجاز» در قرآن
چکیده : در ادبیّات و اصول فقه، نشان داده شده است که الفاظ براى رساندن معانى، به دو شکل استعمال مى شوند: حقیقى و مجازى. عموم دانشمندان مسلمان این تقسیم بندى را قبول کرده اند و استعمال مجاز در قرآن کریم...
1399/07/02
4 . نگاه شیعه به حجیت قرآن و پاسخ به شبهات قفاری
ناصر بن عبدالله قفاری از جمله وهابیانی است که با تالیف کتب متعددی مانند کتاب "اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشریه،" افترائات فراوانی را به مبانی تشیع وارد کرده است. او در این کتاب و در ذیل بحث، از ...
1399/04/17
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.