دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1  مورد ( صفحه 1 از 1 )
1 . تأثیر اندیشه های ابن تیمیه برخطوط فکری و خط مشی گروه های سلفی ـ تکفیری
بنیادگرایی دینی با ارائه قرائت های افراطی، ناقص، رادیکال و متن محورازمتون دینی در مواجهه با بحران های دنیای جدید، مسلمانان را به سوی افراطی گرایی سوق می دهد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیل...
1400/01/29
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.