دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1  مورد ( صفحه 1 از 1 )
1 . گزارشی از کتاب «التکفیر ضوابط الاسلام و تطبیقات المسلمین»
تکفیر پدیده ای نوظهور نیست و از همان صدر اسلام در جامعه اسلامی وجود داشته است؛ نمونه بارز آن خوارج هستند که به جهت فهم نادرست از دین، به تکفیر دیگر مسلمانان اقدام کردند. فهم متفاوت از دین باعث شد که ب...
1399/12/24
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.