دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1  مورد ( صفحه 1 از 1 )
1 . نقش کج فهمی دینی در شکل گیری گروه های تکفیری و عملیات انتحاری
هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل شکل گیری گروه های تکفیری و رویکرد آنها نسبت به عملیات استشهادی و بررسی مبانی و برداشت های نادرست آنها از آیات و روایات وارده در باب جهاد ودفاع بود. نتایج این پژوهش که با روش...
1400/01/29
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.