دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
4  مورد ( صفحه 1 از 1 )
1 . معرفت‌شناسی جریان تکفیر (بررسی اعتبار منابع معرفت نزد جریان‌های تکفیری)
معرفت‌شناسی جریان‌تکفیر درصدد فهم منابع دانشی جریان سلفی‌ ـ تکفیری است. گفتمان سَلفی با نپذیرفتن عقل به‌عنوان منبعی در عرض نقل، عملاً از این سنخ معرفت بی‌بهره بوده و آن را به حد یک مؤید برای یافته‌های...
1399/04/21
2 . مبانی عام سلفی گری
نویسنده در این جا به چهار حوزه ی معرفتی سلفی گری، یعنی «روش شناسی»، «معرفت شناسی»، «معناشناسی»، «هستی شناسی»، سلفی گری، و به بررسی و اجمال ارزیابی آن پرداخته و همه ی این حوزه ها، در حقیقت با یکدیگر ا...
1393/09/25
3 . معرفی کتاب: «السلفیة و قضایا العصر»
ضرورت بازنگری به مبانی سلفیه و رجوع به پیشینه تاریخی آن بی شک همه را ملزم می کند تا به نقد مفاهیم برخاسته از نگرش خود خوانده آنان بپردازند. مولف کتاب «السلفیة والقضایا العصر» در تایید اقوال نظریه پردا...
1393/05/30
4 . مبانی فکری ابن تیمیه
پی بردن و فهمیدن عقاید وهابیت در گرو فهمیدن اندیشه های بزرگان و موسسان وهابیت می باشد. ابن تیمیه از کسانی است که در پیدایش وهابیت نقش بسزایی داشت و اندیشه های محمد بن عبدالوهاب برگرفته از اندیشه و تفک...
1392/05/31
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.