دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1390  مورد ( صفحه 10 از 139 )
91 . القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات
القاعده نقطه عطفی در تحولات اسلام گرایی رادیکال محسوب می شود و دارای سه نسل است. القاعده مرکزی با حمایت امریکا و کشورهای منطقه ای متحدش برای مبارزه با شوروی سابق در افغانستان شکل گرفت که پس از شکست و ...
1399/04/01
92 . سیره اهل بیت در ایجاد وحدت میان مسلمانان
آیین مقدس اسلام برای هدایت انسان به مسیر رشد و کمال، برنامه­ای کامل تدوین نموده و به همه نیازها و ابعاد انسان توجهی ویژه دارد و راه رسیدن به کمال را در زندگی اجتماعی می داند. یکی از نیازهای جامعه اسلا...
1399/03/31
94 . بررسی احادیث تعامل شیعه با اهل سنت
جایگاه وحدت و محدوده آن از مهمترین مسائل در جهان اسلام می باشد و آیات و روایات فراوانی بر این امر، تاکید به سزائی دارند و اغلب به علّت عدم تنقیح و تبیین آن، در اظهارنظرها دچار افراط  و تفریط می شوند. ...
1399/03/25
95 . بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی
بحث عقل، کارکرد و محدوده آن یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در شکل‌گیری آرا و عقاید، مخصوصاً در حوزه دین، است که افراط و تفریط‌های فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی معانی عقل، دید...
1399/03/24
96 . رهیافتی تطبیقی به «حس‌گرایی سلفی» و «حس‌گرایی تجربی»
هر مکتب فکری‌ای بر پایه‌ها و منابع معرفتی خاصی استوار است. سلفی‌گری به‌عنوان یک جریان فکری، دارای مبانی معرفت‌شناسی خاصی می‌باشد. حس‌گرایی و منحصر کردن معرفت در شناخت حسی و خیالی و نیز نقل‌گرایی برخاس...
1399/03/22
97 . تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن تیمیه و آیت الله جوادی آملی
تحلیل و تبیین صحیح رابطه عقل و نقل بر اساس اصول و مبانی فکری ابن تیمیه و جوادی آملی به عنوان نمایندگان دو جریان نص گرا و عقل گرا در عرصه معرفت دینی، نتایج قابل توجهی به دنبال دارد. ابن تیمیه با جمود ب...
1399/03/21
99 . داعش، دولت ایدئولوژیست یا دولت اسلامی؟
جرقه این یادداشت زمانی در ذهنم خورده شد که روزی خبرنگار روزنامه فیگارو فرانسه در مصاحبه ای که با بنده داشت پرسید شما دولت برآمده از انقلاب اسلامی را دولتی دینی یا اسلامی می دانید؛ حال اینکه همانطور که...
1399/03/11
100 . هوش مصنوعی و آینده حملات گروه های تروریستی تکفیری
استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظامی از اوایل ایلد دهله میللادی در بلید مل هلا بهصلورت راابلت درآمده و باعث پیشرفت و توسعه نس جدید تسلیحات و تجهیزات نظامی، از جملله بم هلای هوشلمند بلا هدایت لیزر و...
1399/03/06
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.