دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1445  مورد ( صفحه 135 از 145 )
1341 . مراتب و متعلقات ایمان
ریشه ی تمامی اختلافات در مفهوم اصطلاحی ایمان، رابطه ی ایمان و عمل است و این که آیا عمل جزء ایمان است یا بیرون از آن. در اندیشه ای اسلامی، هرچند عمل خارج از مفهوم ایمان است، اما رابطه ای تنگاتنگ با آن ...
1392/06/26
1342 . خاستگاه سلفی گری تکفیری
در میان مذاهب اسلامی تکفیری که به مباح شدن خون و مال و نوامیس مسلمانان منجر می شد تنها از سه گروه اتفاق می افتاد. دو گروه از این سه گروه یعنی خوارج و بربهاریان به تاریخ پیوستند و امروزه فقط سلفیان تک...
1392/06/26
1343 . وهابیت و توحید الوهی (عبادی)
در قرآن و روایات، اله گاه به معنی معبود و گاهی هم به معنی الله و رب به کار رفته است. اما به ادعای وهابیان، «اله » صرفاً به معنی معبود است و در قرآن و روایات نیز به همین معنا به کار رفته است. توحید الو...
1392/06/26
1344 . توحید عبادی و شبهات وهابیت
در بحث توحید در زمان پیامبر هیچ اختلافی در آن نبود و تمام اختلافات پس از پیامبر به وجود آمد. ممهمترین شبهات وارد شده در بحث توحید از سوی وهابیان است. این گروه در بسیاری از موارد به درستی معنا و مفهوم ...
1392/06/26
1345 . توحید عبادی در اندیشه ی اسلامی
توحید به عنوان مهم ترین آموزه ی اسلامی، همواره کانون توجهات اندیشمندان مسلمان بوده است. وهابیان به دلیل قرائت غیر اسلامی از توحید، تمامی مسلمانان را به شرک متهم می کنند. وهابیان با تقسیم توحید به سه ب...
1392/06/26
1346 . وهابیت، مکتب تشبیه
وهابیت نه تنها با شیعه، که با همه ی فرقه های اسلامی سرجنگ دارد و بدین سبب، جریانی انحرافی در جهان اسلام شمرده می شود. یکی از مهم ترین موارد اختلاف وهابیت و مسلمانان، مسأله ی صفات خبری است. بر اساس قرا...
1392/06/26
1347 . توحید صفاتی در اندیشه اسلامی ( صفات خبری)
توحید صفاتی یعنی بی همتایی خداوند در صفات که مورد اتفاق تمامی مذاهب مسلمانان است.اما در معنی دوم که رابطه میان ذات و صفات است دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. اما هیچ گاه این اختلاف دیدگاه ها باعث نش...
1392/06/26
1348 . وهابیت و توحید ربوبی (2)
وهابیت با برداشت غیر اسلامی از مفهوم توحید، کارهایی مانند توسل، زیارت و طلب شفاعت را در تعارض با توحید می داند و به شرک و اباحه ی خون، مال و ناموس مسلمانان حکم می دهد. در این مقاله توحید ربوبی از منظر...
1392/06/26
1349 . وهابیت و توحید ربوبی (1)
وهابیت با برداشت غیر اسلامی از مفهوم توحید، کارهایی مانند توسل، زیارت و طلب شفاعت را در تعارض با توحید می داند و به شرک و اباحه ی خون، مال و نامس مسلمانان حکم می دهد. در این مقاله توحید ربوبی از منظر ...
1392/06/26
1350 . سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات
در این نوشتار، پس از نگاهی اجمالی به آیات صفات خبری خداوند، تفکر ظاهرنگری نسبت به آیات صفات، منشأ پیدایش و شکل گیری این تفکر، اوج و افول های آن در مقاطع مختلف تاریخ، پیامدها و آثار منفی آن در فرهنگ اع...
1392/06/26
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.