دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1446  مورد ( صفحه 3 از 145 )
21 . جايگاه عقل در الهيات از نگاه متکلمان مسلمان
متکلمان مسلمان درباره حد و مرز عقل بشري در شناخت حقايق فرا طبيعي دين ديدگاه­هاي گوناگون دارند. برخي مانند معتزله به شدت عقل محورند و برخي مانند سلفيه عقل گريز ولي سنت محور اند و گروهي ديگر مانند اشاعر...
1400/06/09
22 . نقد و بررسی چالش‌های مهم اصلِ مهدویت از منظر سلفی‌گرایان ایران
مهدویت یکی از مهم‌ترین اعتقادات تشیع است؛ به طوری که باور به این اعتقاد، ثمره رسالت‌ انبیاء و سرچشمه همه خیرات و نیکی‌ها دانسته می‌شود.‌ از همین رو جریان‌های مخالف تشیع، روی خوشی به این آموزه شیعیان ن...
1400/06/09
23 . آلوسی و برزخی میان اشعریت و سلفی‌گری با محوریت بررسی اندیشه‌ی وی در مبحث صفات خبریه
یکی از مولفه های اساسی مکتب سلفیه تلقی خاص ایشان از صفات خبریة الهی است. تفسیر منحصر به فرد سلفی ها که تحت عنوان مکتب اثبات صفات ارائه می شود ضمن عدم همخوانی با آراء و بیانات سلف واجد نوعی جزم اندیشی ...
1400/06/07
24 . بررسی تطبیقی دیدگاه اشاعره و سلفیه در خصوص معنا و ماهیت ایمان و کفر
ایمان و کفر یکی از مسائل مهم جهان اسام است که امروزه به واسطه ابهاماتیدر ماهیت و عدم وجود معیار درست در معنای آ نها، خون هزاران مسلمان در اقصینقاط جهان توسط سلفیه به زمین ریخته م یشود. این تحقیق در نو...
1400/06/07
25 . بررسي انتقادي اجماع سازي هدف مند ابن تيميه براي کاستن جايگاه علوي
فريقين درباره کثرت مناقب اميرالمؤمنين اتفاق نظر دارند و بيش­ تر مسلمانان، صدور صدها روايت پيامبر اسلام درباره آن حضرت را انکار نمي­ کنند. هر چند غالب اهل سنت، درباره تفسير برخي از آن روايات با شيعيان ...
1400/06/07
26 . بررسي متشابهات در قرآن و شبهات معناشناختي آن از منظر ابن تيميه
آيه هفت سوره آل عمران از «دسته بندي کلان آيات قرآن به محکمات و متشابهات و علم به تأويل آنها» سخن گفته که مدلول آن مورد مناقشه مفسران و متکلمان بوده است. برخي از ايشان در اثر تفسيري که از واژه «متشابه»...
1400/06/07
27 . معناشناسی اوصاف الاهی: بررسی تطبیقی نظریه «اثبات بلاکیف» ابن تیمیه و نظریه «روح معنا»ی طباطبایی
نظریه های «اثبات بلاکیف» و «روح معنا» دو نظریه مطرح در حوزه معناشناسی اوصاف الاهی است. دیدگاه اثبات بلاکیف قرایت های متفاوتی دارد. در این مقاله قرایت ابن تیمیه از این نظریه را بررسی می کنیم. او با تفک...
1400/06/07
28 . تحلیل انتقادی «عقل جسمانی» از دیدگاه ابن تیمیه
بنیان های معرفتی در یک منظومه فکری نقش تعیین کننده ای در انگاره های اعتقادی آن دارد. اندیشه سلفیه به ویژه دیدگاه های ابن تیمیه برخاسته از یک پایگاه معرفت شناختی حس گرایانه می باشد؛ بدین معنی که "هر چه...
1400/06/07
29 . انسان وارانگاری صفات خدا: بررسی مقایسه ای دیدگاه ابوالحسن اشعری و ابن تیمیه
این مقاله عهده دار مقایسه دیدگاه ابوالحسن اشعری و ابن تیمیه در باب صفات غیرخبری و خبری خداوند و تفسیر انسان وارانگارانه از آن با روش توصیفی تحلیلی است. در مقوله صفات غیرخبری، ابن تیمیه غالبا رویکرد سل...
1400/06/07
30 . مخالفت هاي اهل سنت با ديدگاه هاي ابن تيميه درباره فضايل اميرالمومنين عليه السلام؛ با تاکيد بر ابن حجر عسقلاني
ديدگاه هاي کم سابقه ابن تيميه حراني در قرن هفتم، چهره اي متعصب از وي و قرايتي متحجرانه از اسلام به نمايش گذاشت و باعث شد تا موجي از مخالفت دانشمندان فريقين به ويژه عالمان مذاهب اربعه عامه، و حتي اتفاق...
1400/06/07
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.