دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1390  مورد ( صفحه 5 از 139 )
41 . تارک‌ الصلاة از دیدگاه ابن ‌تیمیه
سلفی ها دایره تکفیر را در مسائل گوناگونی گسترش داده و به نوعی اکثر مسلمانان را تکفیر می کنند. مسئله تارک الصلاة از جمله فروعات فقهی است که سلفی ها آن را دستاویزی برای تکفیر مسلمانان قرار داده‌اند. اب...
1399/08/28
42 . نقد دیدگاه ابن‌تیمیه درباره یزید از منظر علمای اهل‌سنت
یکی از مسائلی که ابن تیمیه و وهابیت با علمای اهل سنت مخالف هستند، مسئله نقش یزید در به شهادت رساندن امام حسین(ع) است؛ با تحقیقات انجام‌ شده، به دست می‌آید که یزید، برخلاف ادعای ابن تیمیه، دستور به ک...
1399/08/25
43 . تأثیر تحول وضعیت زنان در عربستان بر شاخص شکاف جنسیتی
اولین تلاش‌های زنان برای اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی / سیاسی در عربستان، به سه دهه گذشته و به سال‌های 98 – 1997 بر می‌گردد. این روند در ده سال گذشته با رشد شبکه‌های اجتماعی، پشتیبانی گسترده جامعه ب...
1399/07/08
44 . کاوشی در نقدهای علامه امینی بر ابن تیمیه
از زمانی که ابن تیمیه حرانی (متوفی 728 قمری) کتاب منهاج السنة را در پاسخ به مطالب کتاب منهاج الکرامة علامه حلی (متوفی 726) دانشور شیعی نگاشت، گروهی از دانشمندان شیعی به سخنان ابن تیمیه پاسخ های علمی د...
1399/07/02
45 . نقدی بر تفکر انکار مَجاز در قرآن
برای درک مفاهیم قرآن و رسیدن به مفهوم باطنی آیاتش، دو واژۀ «حقیقت» و «مَجاز» دست‌کم از قرن دوم هجری به عرصۀ ادبیات قرآنی وارد شده و در مقابل هم قرار گرفته‌اند. واژۀ مجاز را نخستین بار ارسطو تعریف کرد،...
1399/07/02
46 . تحلیلی بر دیدگاه ابن تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن
یکی از صناعات ادبی و اعجازی <em>قرآن</em>، وقوع مجاز در آن است. اصل وقوع مجاز در <em>قرآن</em> پذیرفته بیشتر علمای اسلام است و کتاب های فراوانی در این زمینه نوشته اند. از این میان، ابن تیمیه حرّانی (د...
1399/07/02
47 . ابن تیمیّه و انکار «مجاز» در قرآن
چکیده : در ادبیّات و اصول فقه، نشان داده شده است که الفاظ براى رساندن معانى، به دو شکل استعمال مى شوند: حقیقى و مجازى. عموم دانشمندان مسلمان این تقسیم بندى را قبول کرده اند و استعمال مجاز در قرآن کریم...
1399/07/02
48 . بررسی برخی از روایات ناهیه از عزاداری
عده ای از مخالفین مکتب اهل بیت (علیهم السلام) با استناد به برخی از روایات، قصد دارند اینگونه جلوه دهند که بزرگان دین، حتی ائمه اطهار (علیهم السلام) با عزاداری و مصادیق عزاداری مخالف هستند. حال آنکه در...
1399/06/26
49 . نقد بخش تطبیق جواز قتل زنان و کودکان با فقه شیعه در کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه
در اندیشه برخی، فقه شیعه و سلفی های جهادی عموما و گروهک داعش خصوصا در مسأله جواز قتل زنان و کودکان، همسانی وجود دارد. نوشتار پیش رو در صدد تطهیر فقه شیعه از این اتهام بوده و در این راستا مسائل مطرح شد...
1399/06/23
50 . تحلیل انتقادی «عقل جسمانی» از دیدگاه ابن تیمیه
بنیان های معرفتی در یک منظومه فکری نقش تعیین کننده ای در انگاره های اعتقادی آن دارد. اندیشه سلفیه به ویژه دیدگاه های ابن تیمیه برخاسته از یک پایگاه معرفت شناختی حس گرایانه می باشد؛ بدین معنی که "هر چه...
1399/06/20
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.