دسته بندی
کلیدواژه ها
1375  مورد ( صفحه 9 از 138 )
81 . رهیافتی تطبیقی به «حس‌گرایی سلفی» و «حس‌گرایی تجربی»
هر مکتب فکری‌ای بر پایه‌ها و منابع معرفتی خاصی استوار است. سلفی‌گری به‌عنوان یک جریان فکری، دارای مبانی معرفت‌شناسی خاصی می‌باشد. حس‌گرایی و منحصر کردن معرفت در شناخت حسی و خیالی و نیز نقل‌گرایی برخاس...
1399/03/22
82 . تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن تیمیه و آیت الله جوادی آملی
تحلیل و تبیین صحیح رابطه عقل و نقل بر اساس اصول و مبانی فکری ابن تیمیه و جوادی آملی به عنوان نمایندگان دو جریان نص گرا و عقل گرا در عرصه معرفت دینی، نتایج قابل توجهی به دنبال دارد. ابن تیمیه با جمود ب...
1399/03/21
84 . داعش، دولت ایدئولوژیست یا دولت اسلامی؟
جرقه این یادداشت زمانی در ذهنم خورده شد که روزی خبرنگار روزنامه فیگارو فرانسه در مصاحبه ای که با بنده داشت پرسید شما دولت برآمده از انقلاب اسلامی را دولتی دینی یا اسلامی می دانید؛ حال اینکه همانطور که...
1399/03/11
85 . هوش مصنوعی و آینده حملات گروه های تروریستی تکفیری
استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظامی از اوایل ایلد دهله میللادی در بلید مل هلا بهصلورت راابلت درآمده و باعث پیشرفت و توسعه نس جدید تسلیحات و تجهیزات نظامی، از جملله بم هلای هوشلمند بلا هدایت لیزر و...
1399/03/06
88 . نقدی بر دیدگاه ابن تیمیه در منهاج السنه درباره آیه ولایت با تأکید بر منابع اهل سنت
از مهم ترین مفاهیم شیعی، مفهوم امامت است که از قداست بالایی در بین شیعه برخوردار است و تالی تلو مقام نبوت به حساب می آید. شیعیان با تکیه بر آیات الهی و سنت قطعی نبوی، موضوع امامت را از اصول مذهب به شم...
1399/02/30
89 . بررسی شاخصه های مفهومی کفر و ایمان نزد سلفیان
احکام جهاد، ارتداد، تکفیر، هجرت، احکام ساب النبی$ و ...، قوانینی برای حفظ کیان شریعت اسلامی است. تکفیر ‏در سه مقطع از تاریخ اسلام دچار تغییر و انحراف شد و از قانونی برای دفاع از کیان اسلام به قانونی ع...
1399/02/29
90 . سیاست ها و شگردهای تبلیغی وهابیت در جهان
وهابیت را نه صرفا یک منظومه فکری اعتقادی یا یک فرقه مذهبی تاریخی، بلکه بیشتر باید یک جریان سیاسی امنیتی و ابزاری ایدئولوژیک برای پیشبرد اهداف استعمار تلقی کرد. این نوشتار درصدد است تا بخشی از دخل و تص...
1399/02/28
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.