دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
4 . محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او
برآمدن محمد بن¬عبدالوهاب در نجد واکنش¬های گسترده¬ای در پی داشت. نگرش‌های متفاوت به بنیادهای فکری و رفتاری او، پرسش¬های فراوانی را در ذهن¬ها بر¬انگیخت؛ مانند وهابیت چیست؟ اعتراض او به کدامین گفتار و رف...
1394/10/27
5 . وهابیان و توحید در اسما و صفات
مقاله حاضر ابتدا دیدگاه وهابیان را درباره توحید در اسما و صفات مطرح و سپس بر اساس کتاب و سنّت دیدگاه آنان را نقد و بررسی کرده است و در نتیجه سست بودن آرا و نظریات وهابیان در خصوص توحید در اسما و صفات ...
1394/10/26
6 . بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت
مقاله حاضر تحقیق تطبیقی در خصوص اندیشه‌ها و رفتارهای فرقه خوارج و وهابیت است. نویسنده ابتدا توضیح کوتاهی درباره معرفی این دو گروه داده و سپس در چهارده عنوان به بررسی برخی از شباهت‌های گروه خوارج و وها...
1392/09/27
7 . گفتگو: وهابیت در سراشیبی سقوط
دکتر عصام العماد از شخصیت های بزرگ وهابیت بود که با آشنا شدن با مذهب تشیع و خواندن کتابهایی در این مورد به جرگه مستبصرین پیوست و شیعه شد. ایشان به سبب آشنا بودن با وهابیت اکنون جزو منتقدان وهابیت شده ...
1392/08/29
8 . گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام
با روی کار آمدن وهابیت بدعت های بسیاری هم وارد دین شد و امور مسلمی که قرن ها مسلمانان به آن امور اعتقاد داشته و پایبند بودند مورد تشکیک قرار گرفت و از همه بدتر اینکه هر کس مخالف عقاید وهابیت بود تکفیر...
1392/08/29
9 . وهابیان و تحریف قرآن کریم
یکی از مهمترین دلایل و مباحثی که وهابیت بر علیه شیعه و برای تکفیر شیعیان به کار برده، مبحث تحریف قرآن است که بدین وسیله شیعیان را محوم به تحریف قرآن می کنند و آنها را تکفیر می کنند ما در این مقاله با...
1392/08/08
10 . نقد دیدگاه وهابیان درباره حدیث سفینه
حدیث سفینه که از طرق مختلف در کتب روایی اهل‌سنّت نقل شده است، فضایل بی‌شماری را برای اهل‌بیت پیامبر(ص) ثابت می‌کند. با وجود تأیید صحت این حدیث از سوی بسیاری از علمای اهل‌سنّت، سلفیون و وهابیون براساس ...
1392/08/08
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.