دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1 . گزارش کتاب «المنح الإلهیة في طمس الضلالة الوهابیة»‏
کتاب المنح الإلهیة في طمس الضلالة ‌الوهابیة، تألیف مفتی تونسی ابوالفداء اسماعیل بن محمد تمیمی مالکی (م 1248ق) است که با تحقیق ابوالمکارم مطیری مالکی، همراه با مقدمۀ محقق و مؤلف و فهرست‌های فنی، در 317...
1397/08/26
3 . نقد مقالۀ «تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة الإسلامیة والخوارج»
با پژوهش در تاریخ اسلام و شناخت سیرۀ خوارج روشن می‌شود که آنان داراى افکارى بسته و برداشت‌هایی غلط از اسلام و قرآن و خلافت الهى بودند. جدا‌ شدن از عموم مسلمانان و قتل آنها، دو وصف اساسی خوارج بوده است...
1397/08/14
4 . وهابیت و تحریف متون دینی
یکی از جلوه‌‌های فریب و نیرنگِ بدخواهان، دست‌‌کاری در اسناد و تحریف متون ارزشمند دینی است. دسیسۀ تحریف، سابقه‌‌ای طولانی در تاریخ دارد و قرآن کریم نیز در آیات گوناگون به آن پرداخته و تحریف‌‌گران را مو...
1397/08/10
5 . نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه
حجیت فهم سلف از مهم‌ترین مبانی سلفیه است. سلفیه فهم سلف را از فهم خلف برتر می‌دانند و معتقدند که در همۀ ابواب فقهی و اعتقادی باید به فهم آنان رجوع کرد؛ زیرا آنان به عصر رسول خداصنزدیک بوده و حقایق را ...
1397/07/30
6 . نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خلافت ابوبکر البغدادی
مشروعیت خلیفۀ داعش یکی از مباحث مورد اختلافِ القاعده و داعش است. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این دو گروه بر سایر جریان‌‌‌های جهادی، نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت خلیفه از دیدگاه القاعده ...
1397/07/28
7 . بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسراء
سلفیۀ جهادی به‌عنوان گروهی که تنها راه گسترش اسلام را جهاد مسلحانه می‌دانند، در پیشبرد اندیشۀ خود به رفتارهای ناشایستی در مقابل مخالفانِ خود اقدام می‌کنند؛ از‌این‌رو، ضمن تفسیر «جهاد» به «قتال»، به جو...
1397/07/25
8 . بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه در انتساب تجسیم به هشامین
ابن‌تیمیه، شیوخ امامیه مانند هشام بن حکم و هشام بن سالم را به‌اتفاق صاحبان ملل و نحل، نخستین قائلان به تجسیم دانسته است؛ اما باید توجه داشت که اولاً، هشام بن حکم و هشام بن سالم را نمی‌توان نخستین قائل...
1397/07/23
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.