دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
4 . ماهیت تقریب از دیدگاه اخوان‌المسلمینِ ایران و اندیشمندان آن؛ پلورالسیم یا تولرانس؟
«جماعت دعوت و اصلاح ایران» از گروه‌های متأثر از اندیشۀ «اخوان‌المسلمین» است. آنان تقارب هرچه بیشترِ پیروان مذاهب را امری ضروری می‌دانند و «دگرپذیری» و «تکثرگرایی» را از اعتقادات و باورهای اساسیِ خود م...
1397/11/21
5 . نقش انگلیس در گسترش و رشد وهابیت
کشورهای استعمارگر برای تأمین منافعِ خود، با ترفند‌های مختلفی زمینۀ ورودِ خود به کشور‌های دارای منابعِ خام و دست‌اول را فراهم می‌کنند. کشورهای خاورمیانه به‌ویژه مناطق عرب‌نشین، به‌دلیل وجود منابع نفتیِ...
1397/11/18
6 . تبرک از دیدگاه کتاب صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت
وهابیان تبرک را در موارد متعددی حرام، بدعت یا شرک می‌دانند و جوازِ آن را به موارد معدودی منحصر می‌کنند؛ در صورتی که روایاتی در منابعِ اصلیِ رواییِ اهل‌سنت مبنی بر تبرک‌جستنِ صحابه وجود دارد که ادعای و...
1397/11/16
7 . تأثیر سید قطب بر اخوان‌المسلمین
اخوان‌المسلمین یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اسلامی در جهانِ عرب است که در واکنش به نفوذ سلطه و فرهنگ غربی در کشورهای اسلامی بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، با نیت و انگیزۀ استقرار حکومت اسلامی به وجود آمد. ...
1397/11/14
8 . بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه دربارۀ‌ حدیثِ «و هو وليُّ کلّ مؤمن بعدي»
ابن‌تیمیه در مواردی متعدد، احادیثی را که در منقبت امیرالمؤمنین علی(ع) وارد شده است، تکذیب می‌کند. یکی از این احادیث، حدیث مشهور نبوی است که آن حضرت در شأن امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند: «و هو وليُّ کلّ م...
1397/11/09
9 . تبارشناسیِ تکفیر
امروزه عده‌ای با الهام‌گرفتن از تفکرات گروه‌ها و اشخاصی همچون خوارج و ابن‌تیمیه، به تکفیر مسلمانان، قتل آنان و غارت اموال آنها می‌پردازند و از اسلام چهرۀ زشتی را به جهانیان ارائه می‌دهند. در این تحقیق...
1397/11/06
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.