دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
3 . ارزیابی حجیت فهم سلف بر اساس آیۀ (السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ)
به‌اعتقادِ سلفیان، سلف به دو قسمِ «زمانی» و «منهجی» تقسیم‌پذیر است. آنان سه قرنِ ابتداییِ اسلام یعنی صحابه، تابعان و تابعانِ تابعان را مشتمل بر سلف زمانی و منهجی می‌دانند و افرادی را که به منهج آنان م...
1398/05/17
4 . رویکرد‌ ابن‌تیمیه دربارۀ اهل‌بیت(ع)
فضایل و مناقب اهل‌بیت(ع) یکی از مسائلی است که در میان تمام مسلمانان، به‌ویژه اهل‌سنت، قابل‌توجه بوده و کتاب‌های زیادی دراین‌باره نگاشته شده است. مراد از اهل‌بیت(ع) در این مقاله، خاندان رسول خدا(ص) یعن...
1398/05/13
5 . بررسی جایگاه ابن‌تیمیه در میان سلفیۀ جهادی دربارۀ حکمِ «خروج بر حاکم»
سلفیۀ جهادی به‌عنوان گروهی که تنها راهِ انتشار دین را «جهاد مسلحانه» می‌دانند، برای پیشبرد اهداف خود، درصدد برطرف کردنِ موانع بر آمده‌اند. آنان بزرگ‌ترین مانع را حاکمانِ ممالکِ اسلامی قلمداد نموده و ب...
1398/05/10
6 . حجیت خبر «واحد» از دیدگاه ابن‌تیمیه
حجیت خبر واحد از مسائل اختلافی بین علمای مذاهب اسلامی است. برخی آن را به‌طور کلی در فقه و عقاید حجت نمی‌دانند، برخی در هر دو حجت می‌دانند و برخی دیگر نیز قائل به تفصیل شده‌اند؛ به این بیان که آن را در...
1398/05/02
7 . بررسی دلالت حدیث عثمان بن حنیف بر جواز طلب شفاعت از پیامبر(ص) بعد از وفات ایشان
مسئلۀ طلب شفاعت از پیامبر(ص) بعد از وفات ایشان، یکی از مسائل مورداختلاف بین وهابیان و دیگر مسلمانان است. مسلمانان معتقدند همان طور که طلب شفاعت از پیامبر(ص) در زمان حیات ایشان جایز بود، بعد از وفات ای...
1398/04/29
8 . بررسی حجیت فهم سلف با استناد به آیۀ 100 سورۀ توبه
سلفی‌ها با استناد به آیات و روایات مختلف از جمله آیۀ 100 سورۀ توبه، مدعی هستند که خداوند متعال بر تمامِ اعمال و باور‌های سَلَف (اهل سه عصرِ صدر اسلام) صحه گذاشته است. آنان معتقدند که فهم سَلَف بر خَلَ...
1398/04/22
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.