دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
4 . اسلام و خشونت سیاسی
تهدید جهانیِ القاعده و دولت اسلامیِ عراق و شام (داعش) بعد از حوادث یازده سپتامبر، موجب افزایش نزاع‌ها بین شیعیان و اهل‌تسنن شده است. همچنین خشونت در منطقۀ خاورمیانه و پاکستان تیترِ خبرگزاری‌ها را به خ...
1398/06/23
5 . بررسی دیدگاه سلفیان در مسئلۀ «استغاثه» با تأکید بر دیدگاه علمای معاصر
سلفیان و وهابیان «استغاثه» را به عنوان‌های مختلفی مانند شرک، بدعت و غلو، حرام می‌دانند و عامل به آن را محکوم می‌کنند و در این راستا، به دلایلی روی آورده‌اند که با قرآن و روایاتِ اهل‌سنت متعارض است. لذ...
1398/06/21
6 . تطور فقه سلفیه از پیدایش تا عصر حاضر
سلفیه در حوزۀ فقه، از دیگر مذاهب فقهیِ اربعه مستقل است. آنان با مذمت از تقلید مذاهب اربعه، به انفتاح باب اجتهاد قائل هستند. این نوشتار با بررسیِ فقه سلفیه از زاویۀ تاریخی-عقیدتی، درصدد است تا آسیب‌های...
1398/06/13
7 . کاوشی در روایاتِ «کتابُ التوحیدِ» محمد بن عبدالوهاب
کتاب التوحیدِ محمد بن عبدالوهاب دربردارندۀ روایات زیادی است که بنا بر نظر پیروانِ وی، روایاتِ این کتاب صحیح است؛ حال آنکه در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی برخی روایاتِ این کتاب بررسی شده و خلافِ دید...
1398/06/09
8 . بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه و ابومحمد مقدسی دربارۀ دار الاسلام و دار الکفر
از جمله مفاهیم رایج در فقه اجتماعی، دو مفهومِ «دار الاسلام» و «دار الکفر» است. بسیاری از فقهای اسلامی، جوامع بشری را در یک تقسیم‌بندیِ ثنائی به «دار الاسلام» و «دار الکفر» تقسیم نموده و به‌تَبَعِ آن، ...
1398/06/05
9 . بررسی اتهام ابن‌تیمیه دربارۀ بیزاریِ شیعیان از صحابه
متهم کردنِ شیعه به بیزار بودنِ از صحابه، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما کسی که بیش از همه به این اتهام دامن زده، ابن‌تیمیه است. وی با عبارت‌های مختلف شیعه را متهم کرده که به بیشترِ صحابه بی‌مهری و بی‌احترا...
1398/05/31
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.