دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
3 . توحید و شرک از دیدگاه ابن‌تیمیه
با توجه به تأثیرپذیریِ وهابیان و سلفیان از افکار ابن‌تیمیه در مسئلۀ توحید و شرک، و در نتیجه، اقدام ایشان به مشرک خواندنِ سایر مسلمانان، بررسیِ دیدگاه ابن‌تیمیه دراین‌باره ضروری است. ازاین‌رو، مقالۀ پی...
1398/09/17
4 . بررسی کلام ابن‌تیمیه دربارۀ حدیث «مَن أحبَّني و أحَبَّ هذَین و أباهُما و أمَّهما کانَ معي في درجتي یومَ القیامَة»
یکی از احادیثی که دربارۀ فضیلت اهل‌بیتِ پیامبر اکرم(ص)وارد شده، حدیث «مَن أحبَّني و أحَبَّ هذَین و أباهُما و أمَّهما کانَ معي في درجتي یومَ القیامَة» است. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «کسی که من و حسنین...
1398/09/17
5 . بررسیِ دیدگاه ابن‌تیمیه دربارۀ رؤیت خداوند
یکی از مباحث مهمّ کلامی در بین فِرَق اهل‌سنت «رؤیت خداوند با چشم» است. دربارۀ عدم‌رؤیت خداوند با چشم در این دنیا، اتفاق‌نظر وجود دارد و فقط دربارۀ پیامبر(ص) اختلاف‌نظر است، که بعضی نصوص رؤیت را برای ا...
1398/09/17
6 . بررسی تأثیراتِ اندیشۀ ابن‌تیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی
سلفیۀ جهادی جریانی نوظهور در جامعۀ اسلامی است که بر اثر فهم نادرست از معارف ناب اسلامی ایجاد شده است. این گروه برای پیشبردِ اهداف خود، به فتاوای ابن‌تیمیه استناد می‌کنند تا با ارائۀ تفسیری خاص از این ...
1398/09/16
7 . بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم(ص)
در این مقاله، دربارۀ این موضوع بحث می‌شود که از نگاه علمای دیوبندی، آیا می‌توان به پیامبر اکرم(ص) متوسل شد و ایشان را نزد خدا واسطۀ فیض قرار داد یا خیر. بسیاری از مسلمانان، از جمله بیشترِ دیوبندی‌ها، ...
1398/09/14
8 . بررسی مفهوم «توحید عبادی» از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی و ابن‌تیمیه
«توحید عبادی» اصلی‌ترین مؤلفۀ مورد دعوتِ انبیای الهی است. مفهوم و مصادیق عبادت در میان مسلمانان بدون اختلاف و واضح بود تا اینکه با ظهور ابن‌تیمیه و تفسیر جدیدش از این مفهوم، برخی اعمال مسلمانان ‎مانند...
1398/09/14
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.