القاعده نقطه عطفی در تحولات اسلام گرایی رادیکال محسوب می شود و دارای سه نسل است. القاعده مرکزی با حمایت امریکا و کشورهای منطقه ای متحدش برای مبارزه با شوروی سابق در افغانستان شکل گرفت که پس از شکست و خروج شوروی سابق از افغانستان، به جبهه جهانی اسلامی علیه صلیبیون و یهودیان تغییر راهبرد داد. ریشه ایدئولوژیک القاعده و داعش به تفکرهای سلفی تکفیری که مبدع آن وهابیت بود، بازمی گردد. پس از حمله امریکا به افغانستان در دوران طالبان و سپس عراق، القاعده به عراق نقل مکان داد و به مبارزه با اشغالگران و شیعیان پرداخت. تغییر راهبرد القاعده عراق باعث انشعاب در القاعده شد و در نهایت، به تشکیل داعش منجر شد. این مقاله ابتدا به تشکیل القاعده و انشعاب داعش از آن پرداخته، و سپس به افتراقات القاعده و داعش از منظر ایدئولوژیکی، سازمانی و جهادی می پردازد و در نهایت، تشابهات القاعده و داعش را بیان می کند.
نویسنده :  سعید توکلی
منبع :  فصلنامه آفاق امنیت/ سال هفتم / شماره بیست و سوم- تابستان1393

 

 

برای دریافت فایل کامل مقاله به لینک مندرج در پائین صفحه مراجعه کنید.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن