تاریخ ثبت  1392/08/11
تعداد بازدید  699

کتاب وهابیت و توحید توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر درآمده است.

تاريخ انديشه اسلامي همراه فراز و فرودها و آکنده از تحول و دگرگوني‌‌ها و تنوع برداشت‌‌ها و نظريه‌‌هاست. در اين تاريخ پرتحول، فرقه‌‌ها و مذاهب گوناگون و با انگيزه‌‌ها و مباني مختلفي ظهور نموده و برخي از آنان پس از چندي به فراموشي سپرده شده‌‌اند و برخي نيز با سير تحول همچنان در جوامع اسلامي نقش‌آفرينند. در اين ميان، فرقه وهابيت را سير و سرّ ديگري است؛ زيرا اين فرقه با آنکه از انديشه استواري در ميان صاحب‌نظران اسلامي برخوردار نيست، بر آن است تا انديشه‌‌هاي نااستوار و متحجرانه خويش را به ساير مسلمانان تحميل نموده و خود را تنها ميدان‌دار انديشه و تفکر اسلامي بقبولاند. نویسنده درصدد شناخت راز و رمزها و سير تحول و انديشه‌‌هاي فرقه وهابیت می باشد.

این کتاب دارای دیباچه, پیشگفتار, کلیات بحث توحید و سه بخش کلی می باشد. بخش اول: توحید نظری, بخش دوم: توحید عملی, بخش سوم: بررسی آیات متشابهات و پاسخ به شبهات و مباحثی در این زمینه می باشد.

نویسنده به این نتیجه می رسد که توحید, تنها از مختصات آیین اسلام به حساب نمی آید بلکه تمام انبیای الهی مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت می کردند و اولین اصل از اصول دین می باشد لذا شناخت مبانی توحیدی و اقسام آن بر هر مسلمانی واجب است تا دچار شرک و ظلالت و بت پرستی نشود.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  دیگر
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  زمستان 1390
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن