این کتاب به عنوان جزوه درسی مبلغینی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی جمع آوری شده است تا طلاب آشنایی اجمالی با وهابیت و افکار آنها پیدا کنند.

در این کتاب ابتدا به زمینه های تفکر وهابیگری اشاره شده و ابن تیمیه به عنوان رهبر فکری وهابیت معرفی شده است، افکار و عقائد ابن تیمیه و نظرات شاذ او مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه ظهور وهابیت و تاریخ محمد بن عبدالوهاب اشاره شده است و افکار او مورد بحث قرار گرفته و نحوه اتحاد او با آل سعود و علل پیشرفتها و گسترش وهابیت در دوره های مختلف و علل پیشرفت آنها در برخی دوره ها بررسی شده است.

از مباحث این کتاب، پرداختن به نووهابیها و افکار و عقائد آنها و وجود فرهنگهای شعر و در عربستان سعودی و تأثیرات این فرهنگها در روند شکل گیری جریانهای می باشد.

در ادامه کتابهایی که از طرف اهل سنت و شیعه در نقد وهابیت نوشته شده، معرفی شده است و کتاب وهابیگری حامد الگار بصورت مستقل جزء این درسنامه قرار دارد.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه
سال انتشار :  0
محل انتشار :  قم
زبان کتاب :  0
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن