در این جستارهای تحقیقتاتی قوی که ما را از پلیس مذهبی عربستان به سوی قیام دولت اسلامی داعش می برد، لورانس رایت سعی دارد به ما اصول ضروریی را که باید درباره حرکت های جهادی بدانیم و نیز تلاش هایی را که غربی ها کردند تا آنها را مهار کنند، توضیح دهد.
ترجمه عنوان :  سالهای وحشت؛ از القاعده تا دولت اسلامی
تعداد صفحات :  464
تعداد جلد :  0
ناشر :  وینتاج
سال انتشار :  2017
نویسنده :  لورانس رایت

در این کتاب نویسنده تلاش دارد به بررسی سازمان القاعده بپردازد و بررسی کند که چرا یک گروه یاغی به نام داعش از درون آن منشعب شد و در سراسر جهان وحشت افکند. رایت در این کتاب به ما از داستان بچه های آمریکایی می گوید که داعش آنها را ربوده است و قلب انسان را به درد می آورد و ناشر انتشارات آتلانتیک، دیوید برادلی، سعی کرد آزادی آنها را تامین کند.

رایت در این کتاب می کوشد نقش چهره های اف بی آی مانند جان او نیل و زیردست با استعداد او علی سوفان را در مبارزه با تروریسم توضیح دهد. در خاتمه این کتاب، او سعی می کند پیش بینی خود از آینده را با دیگران در میان گذارد. کتاب سالهای ترور با چشمانی باز، دقیق و همدلانه سعی دارد تا برای ما از بازیگران پیچیده این ماجرا در هر دو طرف این نزاعِ ویرانگر پرده بر دارد. 

مولف کتاب در این اثر سعی دارد جانب تعادل را رعایت کند، وی علت وضعیت موجود را از یک طرف به تصمیم های ناعاقلانه آمریکایی ها نسبت می دهد و از طرفی دیگر به بلند پروازی ها و منازعات درونی گروههای جهادی. در این کتاب، رایت بهتر از خیلی از نویسنده ها به توصیف گرایشها، لباس ها و عادت های چهره های تروریستی که وی آنها را مورد بررسی قرار می دهد، می پردازد.[1]

 

[1] -   https://www.amazon.com/Terror-Years-al-Qaeda-Islamic-State/dp/0804170037

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن