منبع :  alwahabiyah.com

حمزه احمد الزین از سادات شافعی منطقه حلب در تحقیق مسند احمد بن حنبل عبارتی آورده است که حاکی از خیانت علمی وهابیان و سلفیان است، او در بحث تعدیل و ترجیح برخی از روات، وقتی می بیند که وهابیان هر راوی را به خاطر اینکه موافق مذهبشان است توثیق و موافقت ندارد ترجیح می کنند چنین می گوید:

ومعنى ذلك أن التوثيق والاتهام يخضع للأهواء والمذاهب وهذه خيانة علمية بحد ذاتها أما لماذا يضعفوه هنا ؟ فهذه سقطة علمية محسوبة عليهم يقولون إن في هذا دلي لم يجيز التمسح بالقبور. وهل كان أبو أيوب يتمسح بقبر النبي وهؤلاء عندهم عقدة من أي خبر فيه دنو من القبور وهذا أكبر دليل على بطلان مذهبهم، فماذا يرجى من خونة للعلم ؟ ولا ندري مذهب هؤلاء. إنهم يدعون أنهم حنابلة تارة ولا مذهبية تارة أخرى. فلا تبعوا الحنابلة وقد خالفوا الذهبي وهو حنبلي ولا هم أثبتوا مذهباً واضحاً صريحاً يعرف لهم وإنما في مذهب كالحية؛

معنای این کار این است که اینها [وهابیان] طبق هوای نفس و به نفع مذهبشان توثیق و تضعیف رجال حدیث می‌کنند و این کار در فی نفسه خیانت علمی است. اما اینکه چرا این روایت را تضعیف کردند؟ می‌گویند که در این روایت دلیلی برای قائلین به جواز تمسح به قبور است و این سقوط علمی برای آنها محسوب می‌شود و آیا ابو ایوب انصاری خودش را به قبر پیامبر صلی الله علیه وآله می‌کشید؟ اینها از هر روایتی که نزدیک شدن به قبر را ثابت کند، عقده و کینه دارند. و این روایت بزرگترین دلیل است بر بطلان مذهب آنان، و از خائنین علم انتظاری غیر از این نمی‌رود، مذهبشان معلوم نیست. اینها(وهابیها) گاهی می‌گویند حنبلی هستند و گاهی می‌گویند که لامذهب هستند. و اینها از حنابله پیروی نکردند و با ذهبی که حنبلی است مخالفت کردند و این طور نیستند که مذهب خاصی برای خودشان داشته باشند بلکه در مذهب همانند مار هستند.

 

 

مشخص نبودن مذهب وهابیان.jpgمشخص نبودن مذهب وهابیان (2).jpgمشخص نبودن مذهب وهابیان (3).jpgمشخص نبودن مذهب وهابیان (4).jpg

نظرات کاربران
0 0
حرف حساب زده واقعا همینطوره
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن
0 0
...البانی در ذیل روایت سفینه یک راوی را تضعیف می کند همین روای را ذیل یک راوی دیگر تقویت می کند نمی دانم کدامش را باور کنم. بالاخره این راوی ضعیف بوده یا نه!!! به نظر میرسه که وهابیان مبنای رجالی ندارن بلکه تنها به دنبال اثبات داعای خودشون هستن به هر قیمتی
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن
0 0
سایت شما رو دیدم. مطالب خوب و مفیدی داشت. اما ساختار سایت چندان جالب نیست.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن