تاریخ ثبت  1394/12/24
تعداد بازدید  1971
منبع :  alwahabiyah.com

حسین احمد مدنی در کتاب الشهاب الثاقب علی المسترق الکاذب دیدگاه علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در مسأله توسّل چنین بیان می دارد:

بزرگان گرامی ما دائماً به اولیاء کرام و انبیاء عظام (علیهم السلام) متوسّل می شوند و پیروان خود را به این موارد امر می کردند، در حالیکه وهابیت آن چیز را حرام و شرک می دانند، شیخ نانوتوی رحمة الله علیه قصیده طولانی در توسّل به مشایخ سلسله چشتیه صابریه عالیه نوشته که این قصیده در ضمن کتاب امداد السلوک و مانند این کتاب از رسائل دیگر به چاپ رسیده است.

آیا وهابیت استعمال این کلمات را جایز می دانند و واضح است برای کسی که در این قصیده امعان نظر داشته باشد مشاهده می کند که این بزرگان با عقائد وهابیت شدیدترین مخالفت را داشته اند، ام‍ا در مقابل نزد وهابیت توسّل به انبیاء (علیهم السلام) جایز نیست چه رسد به اولیاء الهی، و به همین خاطر که آنان استعمال کلمه «بحق فلان» را به شدّت کراهت دارند بلکه چنین مدحی و ثنائی را جایز نمی دانند،‌ شیخ رشید احمد گنگوهی متوسّلین را دائماً به توسّل به اولیاء طریقت ارشاد می کردند و در شجره طیبه برای خاندان سلسله چشتیه قدوسیه امدادیه کلمات ذیل را به کار می برد.

 

001-a.jpgb.jpgc.jpg04.jpgd.jpge.jpg

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن