منبع :  alwahabiyah.com

محمّد شفیع عثمانی در ذیل آیه ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾[1]، تحت یک مسئله ای به بیان حکم ساختن مسجد در کنار قبور اولیاء می پردازد:

مسئله: از این واقعه همین طور معلوم می شود که ساختن مسجد در کنار قبور اولیاء جهت نماز خواندن، گناهی ندارد، و آنچه در حدیث آمده است، لعنت خدا بر کسانی باد که قبور اولیاء را مسجد خود قرار می دهند، مراد از آن این است که قبور را سجده گاه قرار دهند، که این به اتفاق، شرک و حرام است[2].

_________________________

[1]. سوره کهف آیه 21.

[2]. محمد شفیع عثمانی دیوبندی، معارف القرآن، ترجمه محمد یوسف حسین پور، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام، تربت جام، چاپ چهارم، 1386ش، ج8، ص358-357.

 

 

c.jpgbb.jpgcc.jpg

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن