منبع :  http://alwahabiyah.com

یزید بن سیاه، فرمانده عبد الله بن زبیر برای باز پس گیری مدینه از دست یزیدیان بود، هنگام بازگشت مردم مدینه به استقبال او آمدند و هم به خودش و هم به اسب او به عنوان تبرک دست می‌کشیدند. ابن کثیر دمشقی شافعي، شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایۀ والنهایه می‌نویسد:

قال ابن جریر ولما دخل یزید بن سیاه الأسوارى قاتل حبیش بن دلجه إلى المدنیه مع عباس ابن سهل کان علیه ثیاب بیاض وهو راکب برذونا أشهب فما لبث أن اسودت ثیابه ودابته مما یتمسح الناس به ومن کثره ما صبوا علیه من الطیب والمسک[1]

ابن جریر گفته است: زمانی که یزید بن سیاه اسواری که حبیش بن دلجه را کشته بود، به همراه عباس بن سهل وارد مدینه شد، لباس سفیدی به تن داشت و سوار بر اسب سیاه و سفیدی بود. طولی نکشید که لباس و مرکب او بر اثر دست کشیدن مردم و ریختن عطر و مشک، سیاه شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البدایه والنهایه ، ج11،   ص715-716.

 

صضصرص.jpgصضرثضر.jpgصرصضض.jpg

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن