منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

ابن تیمیه در کتاب «الإخنائیة» بحثی پیرامون دعا کردن در مسجد النبی مطرح نموده است. او این پرسش را طرح می نماید که آیا هنگام دعا کردن باید پشت به قبله و رو به قبر مطهر نبوی درخواست نمود یا این که رو به قبله و پشت به قبر نمود. یکی از شواهدی که می آورد نقلی از احمد بن حنبل توسط مروزی است که  در آن به توسل به پیامبر (صلی الله علیه وآله) در زمان وفات ایشان اشاره دارد. ابن تیمیه می نویسد:

«وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال ......

وقال: فإذا أردت الخروج فأت المسجد وصل ركعتين وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك الأول، وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحول وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلاً إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقض من الله عز وجل.»[1]

در منسک مروزی که از احمد بن حنبل نقل کرده است آمده است که احمد گفت: هنگام خروج از مدینه به مسجد بیا و دو رکعت نماز بخوان و با رسول خدا مانند سلام اولت وداع کن و بر ابوبکر و عمر درود بفرست و صورتت را به سمت قبله بازگردان و از خداوند حاجتت را در حالی که به پیامرش (صلی الله علیه وآله) متوسل شدی بخواه ( که اگر این گونه از خدا بخواهی) از جانب پروردگار حاجتت روا خواهد شد.

1421399--1--3216546516541654651654654.jpg

[1] ابن تیمیه،احمدبن عبدالحلیم، الإخنائیة، دار الخراز، جدة، چاپ اوّل، 1420 هـ ، ص 409 و 410

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن