تاریخ ثبت  1399/04/30
تعداد بازدید  178
منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

نصیر الدین محمد بن عبدالله سامری (منسوب به سامراء) از جمله فقهای بزرگ مذهب حنبلی می باشد. ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء (22/145) از او به عنوان یکی از بزرگان فقها یاده کرده است. سامری مدتی عهده دار منصب قضاوت را در سامراء و بغداد بوده است  و در سال 616 هـ درگذشته است.

وی در کتاب «المستوعِب فی الفقه الحنبلی» در بحث صلاة استسقاء (نماز باران) می نویسد:

«و لا بأس بالتوسل إلی الله تعالی فی الإستسقاء بالشیوخ و الزهاد و أهل العلم و الفضل و الدین من المسلمین»[1]

توسل به درگاه پروردگار در طلب باران به شیوخ و پارسایان و دانشمندان و افراد با فضیلت و دیندار از مسلمانان بدون اشکال است.

کلمات کلیدی : ، المستوعب، توسل به اولیاء

3041399--1--654654654165216546857468546541654654654.png

[1] السامری الحنبلی، نصیرالدین، المستوعب، مكتبة الأسدی،مكة، چاپ دوّم، 1424 هـ،  ج 1، ص 293

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن