منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

عبد الرؤوف مناوی از بزرگان علمای شافعی و از جمله شارحان کتاب «جامع الصغیر» می باشد. وی ذیل روایت «إدْفِنُوا مَوْتاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صالِحينَ» از عبدالحق اشبيلي مالكي نقل می کند:

«قال عبد الحق في العاقبة: فيندب لولي الميت أن يقصد به قبور الصالحين ومدافن أهل الخير فيدفنه معهم وينزله بإزائهم ويسكنه في جوارهم تبركا وتوسلا بهم»[1]

عبدالحق در «العاقبة» می گوید: مستحب است نزدیکان میت، میت را به نزدیکی قبور صالحین ببرند و در محل دفن افراد نیکوکار آنان را دفن کنند و آنان را در جوار صالحین به خاک بسپارند تا متبرک شوند و به صالحین توسل کنند.

کلید واژه: مناوی، تبرک، توسل، قبور صالحین، عبدالحق اشبیلی

451399-1--32165465465465465465465.png

[1] مناوی، محمد عبد الرؤوف، فیض القدیر شرح جامع الصغیر، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1421 هـ، ج 1، ص 297.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن