منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

یکی از مسائل اختلافی بین فرقه وهابیت و مسلمانان بحث شد رحال و زیارت قبر نبی گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله و سلم) می باشد، مسلمانان این عمل را جایز دانسته و همه ساله در ایام حج و حتی خارج از آن زمان مسلمانان زیادی به قصد زیارت قبر شریف نبی گرامی اسلام به سوی مدینه می روند، در حالیکه وهابی ها این عمل مسلمانان را غیر مشروع و بدعت می پندارند، ایشان مدعی هستند که این دیدگاه افراطی شان نظر همه اهل سنت است در حالیکه بسیاری از علمای اهل سنت در کتابهای خود مخالفت خود را با این ادعا ابراز داشته اند، برای نمونه علامه طحطاوی از علمای حنفی مذهبِ قرن سیزدهم در کتاب خود با عنوان حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، در این باب تصریح دارد:

«فصل فی زیارة النبی: قالوا: ان کان الحج فرضا قدمه علیه، و الا تخیروا، الاولی فی الزیارة تجرید النیة لزیارة قبره (صلی الله علیه وآله وسلم)»؛[1] فصل در زیارت قبر نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) گفته اند: اگر حج واجب باشد حج را بر زیارت مقدم می دارد ولی اگر حج واجب نیست مخیر است بر اینکه ابتدا حج بجا آورد یا زیارت قبر نبی، در صورت رفتن به زیارت مستحب است که نیتش این باشد که تنها به زیارت قبر برود نه قبر و مسجد النبی.

 

حاشیه الطحطاوی 2.png

 

 

[1] . طحطاوی، احمد، حاشیة الطحطاوی علی مراق الفلاح شرح نور الایضاح، ص 745، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن