منبع :  اختصاصي سايت الوهابيه

خروج بر حاکم اسلامی در فقه مذاهب اربعه حرام است حتی در فقه احناف یکی از شروط صحت نماز جمعه، اذن حاکم یا اذن نائب حاکم است. علمای بزرگ احناف در طول تاریخ بر این فتوا پایبند بودند و در کتاب های فقهی خودشان تصریح کردند که یکی از شروط صحت نماز جمعه اذن حاکم یا اذن نائب حاکم می باشد چنانچه قدوري حنفی از بزرگان احناف در بحث نماز جمعه می نویسد:

«ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان»[1]؛ اقامه نماز جمعه فقط توسط سلطان یا کسی را که سلطان امر کرده، جایز است.

 

القدوري 1.png

[1]- أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، محقق: كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، چاپ اول، 1418هـ - 1997م. ص 39.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن