علماي احناف در کتاب های فقهی خودشان تصریح کردند که نماز جمعه بدون اذن حاکم یا نائب حاکم جایز نیست، اقامه شود چنانچه بدر الدین عینی یکی از شارحین بزرگ صحیح بخاری می نویسد:

«شرائط لزوم الجمعة اثنا عشر، ستة في نفس المصلي، ... وستة في غير نفس المصلي وهي: المصر الجامع، والسلطان، والجماعة، والخطبة، والوقت، والإظهار، حتى إن الوالي لو أتى على باب المصر، وجمع فيه بحشمه، ولم يأذن للناس فيه بالدخول لم يجز»[1].

وجوب و لزوم نماز جمعه 12 شرط دارد که 6 شرط آن در خود مصلی (نماز گذار) است ... و 6 شرط آن در غیر مصلی است که عبارتند از: (مسجد) جامع شهر، سلطان، جماعت، خطبه، وقت و اظهار (آشکار کردن) حتی اگر والی (حاکم) با اعوان و انصارش در وررودی شهر بیاید و به مردم اذن دخول در شهر نداده باشد نماز جمعه جایز نیست.

 

[1]- أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)، البناية شرح الهداية، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، چاپ اول، 1420 هـ - 2000 م. ج 3، ص 41.

البنايه 1.png

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن