منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

بسیاری از علمای حنبلی مذهب در آثار خود به جواز توسل به صالحین تصریح کرده اند. ابن مفلح حنبلی از زمره همین علماست که در کتاب الفروع می نویسد: «يَجُوزُ التَّوَسُّلُ بِصَالِح، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ»[1] توسل به شخص صالح جایز است. برخی نیز گفته اند: مستحب است.

 

الفروع1.png

[1] . ابن مفلح، الفروع، ج3، ص229

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن