منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

گرچه وهابیان در رسانه و شبکه های ماهواره ای همواره ادعای هم فکری با اهل سنت خصوصا در مباحث اعتقادی را دارند لکن واقعیت دیدگاه های آنها انگونه که در آثار و کتابهایشان منعکس شده است از دیدگاهی به شدت منفی، توهین آمیز و خصمانه نسبت به اعتقاد اهل سنت نشان می دهد.

یکی از عالمان وهابی کتابی با نام «نقض عقائد الاشاعره و الماتریدیه» نوشته است و آنگونه که از عنوان نیز بر می آید همت خود را در این کتاب به رد و انکار عقاید این دو مذهب عقیدتی اهل سنت معطوف کرده است. لازم به ذکر است اهل سنت در مسائل عقیدتی عمدتا پیرو یکی از دو مذهب اشعری یا ماتریدی هستند

نویسنده در بخشی از کتاب خود عقاید اشاعره که بخش قابل توجهی از جمعیت مسلمانان اهل سنت هستند[1] را مستلزم امور فاسد، کفرآمیز و حتی انکار کامل خدا می داند. سخن وی در این باره چنین است :

كثيراً ما يلزمهم لوازم فاسدة وفي غاية الخطورة بل وكفرية بسبب مذهبهم وأقوالهم، بل كثير من أقوالهم تستلزم إنكار وجود الله بالكلية والعياذ بالله ؛ كإنكار العلو والصفات، والله المستعان.[2]

غالبا(اشعريان) به ىليل مذهب و دیدگاه هایشان به نتیایج فاسد و بسیار مخاطره انگیز و حتی کفر آمیز می رسند بلکه بسیاری از سخنان آنها العیاذ بالله مستلزم انکار کامل وجود خداست مانند انکار علو و صفات خدا. و الله المستعان

 

کفر.jpg

 

[1] پیروان مذهبی مالکی و شافعی در عقاید پیرو مذهب اشعری هستند.

[2] الغامدی، خالد بن علی المرضی: نقض عقائد الاشاعره و الماتریدیه، ریاض، مکتبه دارالحجاز، چاپ دوم، 1436هـ، ص 86

 

 

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن