منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

احترام گذاشتن به منتسبین پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) مخصوصا همسران ایشان امر لازم و ضروری است، چه رسد به اینکه نعوذ بالله به ایشان تهمت زنا داده شود، از این رو بزرگان دین به شدت با این امر مقابله نموده اند و همسران نبی گرامی اسلامی را از این گناه مبرا دانسته اند، اما ناصر الدین البانی که خود را محدث و عالم بر کتب روایی می داند و وهابیت به دیدگاه های حدیثی و فقهی او اعتنای بسیار زیادی دارند، با تمام وقاحت به همسران پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) تهمت زنا (نعوذ بالله) می زند و این امر را برای ایشان متصور دانسته اند، وی در این باره تصریح دارد:

«وإن كان وقوع ذلك ممكنا من الناحية النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك منهن، ولهذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة موقف المتريث المترقب نزول الوحي القاطع للشك في ذلك الذي ينبئ عنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة: " إنما أنت من بنات آدم، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله...... يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ببراءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحي. ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن الوقوع»[1]؛ و اگر چه وقوع این امر ممکن است به دلیل عدم وجود نصی بر محال بودن آن از ناحیه زنان پیامبر، از این رو پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) در برابر قصه عائشه حالت انسانی منتظر و نظاره گر را داشت که از طریق وحی مساله افشا شود و این از قول ایشان روشن می گردد که فرمودند: همانا تو از دختران آدم هستی اگر از این تهمت مبرا باشی پس خداوند تو را مبرا می کند و اگر مرتکب گناهی شده ای پس توبه کن....... این بدین معنا است که نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قطع به برائت عائشه نداشتند تا اینکه وحی نازل شد، و اینگونه فهمیده می شود که به خودی خود این امر (زنا از سوی همسر پیامبر) امر ممکن الوقوع است.

 

سلسل.pngسلسل2.png

 

[1] . البانی، ناصر الدین، سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج6، ص27، ناشر: مکتبة المعارف للنشر و التوزیع، ریاض.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن