منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

وهابیت گروهی افراطی است که با تاثیر پذیری از اندیشه ابن عبدالوهاب اقدام به تکفیر مسلمانان نموده و حتی مسلمانان قبل از خود را نیز مشرک می دانند، آنها معتقدند اگر مسلمانانی که قبل از دعوت محمد بن عبدالوهاب بوده اند اعمال عبادی خود را طبق اندیشه وی انجام نداده اند همگی کافر هستند و مستحق عذاب می باشند. ایشان در کتاب معروف خود با عنوان الرسائل النجدیه که معتقدات و احکام غالیانه خود را در آن جمع کرده اند در این باره تصریح دارند:

«(المسألة الثالثة عشرة) : فيمن مات قبل هذه الدعوة، ولم يدرك الإسلام، وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها، ولم تقم عليه الحجة، ما الحكم فيه وهل يلعن، أو يسب، أو يكف عنه وهل يجوز لابنه الدعاء له وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة، وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله

(الجواب) : إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك، ويدين به، ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يُدْعَى له، ولا يُضَحّى له»؛[1] ساله سیزدهم: در مورد کسی که قبل از این دعوت از دنیا رفته است و اسلام را درک نکرده است و این کارهایی را که امروزه مردم انجام می دهند را انجام نداده است، و حجت بر او بیان نشده است، حکم او چیست و آیا می شود لعن کرد، یا سب کرد، و آیا فرزندش می تواند برای او دعا کند و چه فرقی بین کسی که این دعوت به او نرسیده و کسیکه دعوت به او رسیده و دشمنی کرده چیست؟

جواب: اگر کسی قبل از دعوت از دنیا رفته باشد و مشهور بر این باشد که افعال شرکی را انجام می داده و معتقد به این اعمال و افعال بوده و بر همین اعتقاد وافعال از دنیا رفته باشد، ظاهر این است که وی به کفر از دنیا رفته و در حقش دعا نمی شود و برایش طلب خیر نمی شود


 

 

[1] . بعض علماء نجد الأعلام،مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ج1،ص40 دار العاصمة, الرياض، المملكة العربية السعودية،الطبعة الأولى, 1349هـ/النشرة الثالثة, 1412هـ.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن