منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

حضرت زهرا (سلام الله علیها) در نزد مسلمانان احترام خاصی دارد حتی بعضی از علما سب حضرت زهرا (علیها السلام) را باعث کفر می دانند از جمله صدیق حسن خان اهل حدیث هند که برخلاف ابن تیمیه روایت ( فاطمه بضعة منی من اغضبها اغضبنی) را صحیح دانسته است و آن را در کتاب خودش آورده و استدلال سبکی به این روایت بر این که (سب کننده حضرت زهرا کافر است) را تایید می کند و می نویسد:

«اذا کان سب بعلها کسب الرسول ، وسب الرسول کفر فسب بضعة الرسول – بالاولی یکون کفراً فاستدلال صحیح»[1]؛ وقتی که سب شوهرش مثل سب رسول الله است و سب رسول الله کفر است پس بطریق اولی سب جگر گوشه رسول الله کفر است و این استدلال صحیح است.

 

 

[1]- سید محمد صدیق حسن قنوجی، الدین خالص، دارالکتب العلمیه، بیروت، ج 3، ص 330.

تصاویر
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن