منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

اختلافات فکری وهابیت و حنابله آنقدر عمیق و گسترده است که نمی توان این دو گروه را یکی دانست. اما متأسفانه چنین پنداری گاهی در ذهن افراد به وجود می آید. در حالی که کتب فقهای حنبلی خلاف این مطلب را نشان می دهد. نمونه دیگری از نظر فقهای حنبلی پیرامون مسئله زیارت قبور، دیدگاه سراج الدین حسین بن یوسف دُجَیلی (متوفای 732 هـ) می باشد. ابن عماد حنبلی وی را فقیه حنبلی و نحوی ادیب معرفی نموده است.[1] ابن حجر نیز وی را فردی نیکوکار و فاضل و کثیر الذکر معرفی نموده است.[2] مرداوی از فقهای معروف حنبلی در مورد کتاب وی «الذخیرة فی فقه الإمام أحمد» می نویسد: «از جمله مفیدترین و روان ترین و محققانه ترین کتب مذهب حنبلی کتاب «فروع » و ..... کتاب «الوجیز» می باشد»[3]

دُجَیلی در مسئله حج در بخش «باب صفة الحجّ» در مورد زیارت قبر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله) می نویسد:

«وتسنّ زیارة قبر النبی محمد صلّی الله علیه وآله وقبرى صاحبيه رضي الله عنهما»[4]؛ زیارت قبر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (صلّی الله علیه وآله) و قبر دو همراه ایشان مستحب می باشد.

بنابر این بعد از حج زیارت قبر نبی (صلی الله علیه وآله) مستحب است. و در فقه حنابله سفر برای زیارت خود قبر نبی (صلی الله علیه وآله) موضوعیت دارد بر خلاف وهابیت سفر برای زیارت قبر نبی (صلی الله علیه وآله) را بدعت می شمارند.


[1] حنبلی، ابن عماد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، دار ابن کثیر، بیروت، 1406 هـ ، ج 8، ص 174

[2] عسقلانی، ابن حجر، الدرر الکامنة، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، هند، 1392 هـ ، ج 2، ص 160

[3] مرداوى ، علاء الدین، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربی، ج 1، ص 16

[4] دجیلی، سراج الدین، الوجیز فی الفقه علی مذهب الإمام احمد بن حنبل، مکتبة الرشد، ریاض، چاپ اول، 1425 هـ ، ص 148

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن