در تفکر خشک و ضیق برخی از دعوت کنندگان به وهابیت این اندیشه یافت می شود که اسلام حقیقی غریب است و تنها عده معدودی آن را پذیرفته اند. از این رو این اقلیّت خود را «غریب» می دانند. از جمله این افراد «حمّود بن عبدالله التویجری» (1334- 1413) می باشد. تویجری از سال 1368 ه ق تا 1372 ه ق مناصب متعدد قضایی را در مناطقی چون «رحیمة» در منطقه شرقیه عربستان و «زلفی» بر عهده داشت. تألیفات بسیاری بالغ بر 41 کتاب از او باقی مانده است. وی کتابی تحت عنوان « غربة الإسلام» نگاشته است. وی در این کتاب می نویسد:

«و قد علّق النبی صلی الله علیه و سلّم عصمة الدم و المال بأمور أکثر المنتسبین إلی الإسلام الآن فی معزلٍ عنها أو عن بعضها »[1]

پیامبر خدا (صلّی الله علیه وآله) احترام خون و مال را به اموری مترتّب کرده است که بسیاری از کسانی که امروزه به دین اسلام نسبت داده می شوند حائز آن امور یا برخی از آن امور نیستند.


[1] تویجری، حمود بن عبدالله، غربة الإسلام، دار الصمیعی، ریاض، ص 1431 هـ ، ص 144 و 145

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن