به گواه مورخان تنها خلیفه ای که در کعبه به دنیا آمده است، حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) می باشد. از جمله مورخان می توان به ابو زکریا یزید بن محمد بن ایاس بن قاسم (متوفای 334 هـ) اشاره نمود. وی در کتاب« تاریخ الموصل» می نویسد:

«وکان ولد في الكعبة و لو یولد فیها خلیفة غیر امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام»[1]؛ (حضرت علی) در کعبه به دنیا آمد و هیچ خلیفه ای جز امیرالمومنین علی بن ابی طالب که درود خدا بر او باد، در کعبه متولد نشده است.

 


[1] ازدی، ابوزکریا، تاریخ الموصل، لجنة إحیاء التراث الاسلامی، قاهرة ، 1387 هـ ، ص 58

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن