منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

از جمله اسناد مربوط به ولادت امیرالمومنین علیه السلام در کعبه، ادعای تواتر توسط حاکم نیشابوری است. حافظ ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری از جمله حدیث شناسان معروف اهل سنت می باشد. وی در کتاب معروف خود«المستدرک علی الصحیحین» روایتی مبنی ولادت حکیم بن حزام در کعبه توسط مصعب بن عبدالله نقل میکند. در انتهای این روایت آمده است که جز حکیم بن حزام کسی در خانه خدا به دنیا نیامده است. حاکم در مخالفت با قسمت اخیر مصعب می نویسد:

« قال الحاکم : وهب مصعب فی الحرف الأخیر فقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدت أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب کرّم الله وجهه فی جوف الکعبة»[1]

«کلام اخیر مصعب نادرست و از سر وهم است. این مسئله به صورت متواتر نقل شده است که فاطمه بنت اسد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام را درون کعبه به دنیا آورده است»

نکته حائز اهمیت این است که ذهبی در تلخیص المستدرک نیز همان حرف حاکم را تکرار نموده و هیچ تعلیقه یا ردی بر آن ننوشته است که نشان دهنده پذیرفتن اصل مسئله و تواتر آن می باشد.

 


[1] نیشابوری، حاکم ، المستدرک علی الصحیحین،دار الکتب العلمیة، بیروت،  ج 3، ص 550

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن