تاریخ ثبت  1399/12/25
تعداد بازدید  74

وهابی ها و غیر مقلدین دیگر مذاهب اسلامی را غالی می دانند ومتهم می کنند که در مورد شخصیت اهل البیت یا اولیاء غلو می کنند در حالی که صدیق حسن غیر مقلد عبارت ابن عربی درباره شخصیت ابن حزم  که غلو کرده را می آورد و رد نمی کند و ابن عربی شخصیت ایشان را عین شخصیت پیامبر (صلی الله علیه وآله) می داند.  نواب صدیق حسن خان رهبر غیر مقلدین می نویسد:

«وأثني عليه الشيخ العارف محيي الدين ، صاحب (الفتوحات المكية ) كثيرا و قال في باب الثالث و العشرين و مئتین ، فی حال المتفرقة في (فصحة 684 من النسخة المطبوعة بمصر) ما نصه : و هذغاية الواصلة أن يكون الشيء عين ما ظهر ،  ولا يعرف أنه هو كما رأيت النبي و قد عانق أبا محمد بن حزم المحدث ، فغاب الواحد فی الآخر، فلم إلا واحد، وهو رسول الله (صلی الله علیه وآله) فهذا غاية الوصلة،وهوالمعبر عنه بالاتحاد؛: ای کون لاثنین عینا للواحد، و ما فی الوجود أمر زائد،انتهی»[1].

 

شیخ عارف محی الدین ابن عربی در فتوحات مکه ابن حزم را ستوده و در صفحه 674 در فصل 33 گفته است اوج وصال این است که این چیز عین آن چیز می شود به طوری که چیزی که ظاهر است معلوم نیست که همان چیز باشد (یک چیز در چیز دیگر به گونه ای ظاهر می شود که چیزی اولی اصلاً معلوم نیست) همچنانکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) را دیدم با ابن حزم معانقه می کرد بطوری که در جسم یک دیگر متحد شده بود و مثل یک جسم دیده می شد آن هم جسم رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بود این همان انتهای وصال است که یعنی دو چیز عین واحد است و در وجودش چیز زائد نبود.

 

 

 

[1] [1] التاج المکلل ص 77.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن