وهابی ها حاجت خواستن از قبور را بت پرستی میدانند چون اعتقاد دارند در قبر فقط جسم پیامبر است روح در جنت است هیچ خبر از دنیا نیست لذا حاجت خواستن از مرده مثل بت پرستی است در حالی که شاه ولی الله دهلوی (که تمام مذاهب اهل سنت شبهه قاره هند ایشان را قبول دارند) می گوید: من پبامبر (صلی الله علیه وآله) را در قبر  هم حاضر و هم ناظر دیدم.

او می نویسد:  در دوران قیام مدینه اکثر اوقات این رویداد پیش می آمد من  متوجه قبر پیامبر اکرم (صلی الله علیه آله) شدم من پبامبر گرامی را هم حاضر هم ناظر دیدم [1]

 


[1] فیوض حرمین  مشهادات و معارف ص 149

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن