منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

وهابیت همواره توهم مبارزه با غلو و افراط پیرامون اولیاء و صالحین را دارد و چنین می نمایاند که جز این گروه همه فرق اسلامی غرق افراط و غلو در حق اولیاء و صالحین شده اند. در حالیکه مطالعه آثاری که مورد تأیید این گروه می باشد ، نشان می دهد آنان چه مقدار کرامت برای سردمداران خود تراشیده و چه کرامت ها که به آنان نسبت داده اند!!!!!!!

از جمله این کتاب ها، می توان به کتاب «العقود الدرّیة فی مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة» اشاره نمود. ابن عبدالهادی نویسنده کتاب، فصلی را اختصاص به نامه شخصی به نام «احمد بن ابراهیم بن عبدالرحمن واسطی» معروف به «شیخ عماد الدین بن شیخ الحزامیین» داده است. واسطی در این نامه شاگردان ابن تیمیه را تشویق به پیروی از او نموده است. وی در بخشی از این نامه می نویسد:

«فَهُنَا قوم عرفوه من حيثية أُخْرَى من الْأَمر الْبَاطِن وَمن يَقُودهُ إِلَى معرفَة أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته وعظمة ذَاته واتصال قلبه بأشعة أنوارها والاحتظاء من خصائصها وَأَعْلَى أذواقها ونفوذه من الظَّاهِر إِلَى الْبَاطِن وَمن الشَّهَادَة إِلَى الْغَيْب وَمن الْغَيْب إِلَى الشَّهَادَة وَمن عَالم الْخلق إِلَى عَالم الْأَمر وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يُمكن شَرحه فِي كتاب

فشيخكم أيدكم الله تَعَالَى عَارِف بذلك عَارِف بِأَحْكَام الله الشَّرْعِيَّة عَارِف بأحكامه الْقَدَرِيَّة عَارِف بِأَحْكَام أَسْمَائِهِ وَصِفَاته الذاتية وَمثل هَذَا الْعَارِف قد يبصر ببصيرته تنزل الْأَمر بَين طَبَقَات السَّمَاء وَالْأَرْض كَمَا قَالَ تَعَالَى {الله الَّذِي خلق سبع سماوات وَمن الأَرْض مِثْلهنَّ يتنزل الْأَمر بَينهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَن الله على كل شَيْء قدير وَأَن الله قد أحَاط بِكُل شَيْء علما}فَالنَّاس يحسون بِمَا يجْرِي فِي عَالم الشَّهَادَة وَهَؤُلَاء بصائرهم شاخصة إِلَى الْغَيْب ينتظرون مَا تجْرِي بِهِ الأقدار يَشْعُرُونَ بهَا أَحْيَانًا عِنْد تنزلها»[1]

(علاوه بر فضائل ظاهری ابن تیمیه) عده ای هستند که از جهات دیگر یعنی امور باطنی ابن تیمیه را شناخته اند. شناخت اسماء و صفات پروردگار و اتصال قلب ابن تیمیه با پرتوهای نور اسماء و صفات الهی و بهره مندی از ویژه گی های آن و رسیدن از ظاهر به باطن و از شهادت به غیب و از غیب به شهادت و از عالَم خلق به عالم امر و دیگر مراتب عرفانی که در این نامه امکان شرح آن وجود ندارد.

پس استاد شما که خداوند او را تأیید کند عارف به تمامی این مراحل است. او نه تنها احکام شریعت که احکام قضا وقدر الهی را می شناسد، أسماء و صفات ذاتی پروردگار را می شناسد. همچنین عارفی است که با چشم بصیرتش فرو آمدن امر الهی از طبقات آسمان به زمین را همان گونه که خداوند می فرماید: «خدا کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان (خدا) در میان آنها فرود می آید تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و اینکه علم او همه چیز را احاطه کرده است»، می بیند.

مردم عادی آنچه در عالم شهادت اتفاق می افتد را می بینند در حالیکه چنین اشخاصی با بصیرت خود به غیب نگاه می اندازند و منتظر جریان تقدیر الهی می باشند و گاهی هنگام نزول تقدیر الهی بر آن آگاهی پیدا می کنند.

 

 

 


[1] الدمشقی، ابن عبدالهادی، العقود الدریة فی مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیة، الفاروق الحدیثة للطباعة و النشر، قاهره، چاپ اوّل، 1422 هـ ، ص 243 و 244

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن