دسته بندی
کلیدواژه ها
6  مورد ( صفحه 1 از 1 )
4 . نقدی بر تعریف عبادت ابن تیمیه به اسم «جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه»
یکی از تعاریف رایج مفهوم عبادت این است که می گویند: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؛ عبادت اسم جامعی است برای هر آنچه که محبوب و مرضی خداوند است. لکن این این تعری...
1399/06/23
5 . نظر فخر رازی درباره معنای عبادت
مفهوم عبادت، متکی به عقیده و عمل است و علمای اهل سنت از قرنها پیش، به شیوه های مختلف در کتابهایشان این حقیقت را بیان کرده اند؛ اماوهابیت بر خلاف علمای اهل سنت می گویند: تنها عمل برای تحقق عبادت کافی ا...
1399/05/23
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.