دسته بندی
کلیدواژه ها
233  مورد ( صفحه 5 از 24 )
42 . تناقض گویی وهابیت، قبل و بعد از ارتباط امارات با اسرائیل
نان خور حکومت سکولار و فاسد وهابی که باشی، همین است. تنها باید بلند گویی برای ترویج خواسته های آنها شوی، فکر وهابیت را ترویج کنی و مسلمانان را به خاطر استغاثه وطلب شفاعت و... تکفیر کنی؛ اما ارتباط حکا...
1399/06/03
43 . فلسطین قربانی سکوت علماء و همراهی حکام با یهود صهیونیست
عادی سازی روابط کشورهای مسلمان، پروژه ای است که سالهاست در میان حکام ممالک عربی کلید خورده است و هر روز هم اخبار تلخی از آن شنیده می شود. مجاهدین فلسطینی برای دفاع از قبله اول مسلمانان باید در چند جبه...
1399/06/02
46 . مخالفت وهابیت با عقیده طحاویه درباره صفات الله
کتاب عقیده امام طحاوی کتابیست که از سوی علمای اهل سنت و جماعت تلقی به قبول شده است. اما وهابیت با عقایدی که در این کتاب آمده است مخالفت کرده است. کتاب عقیده طحاویه، تنزیهی و تقدیسی است. اما وهابیت درب...
1399/05/28
47 . تنزیهی بودن اهل سنت و جماعت و نقد دیدگاه وهابیت درباره صفات الله
وهابیت می گویند خداوند ید دارد این ید هم به همان معنای حقیقی است،لکن از این ید معنای تجسیم و تشبیه نباید توهم شود. این سخن مانند این است که کسی بگوید من به کلیسا میروم، در کلیسا مانند مسیحیان عبادت می...
1399/05/28
48 . وهابیها دولت عثمانی را تکفیر کردند
وهابيها نسبت به دولت عثماني دیدگاه بسیار تندی داشتند. وهابیها میگفتند عثمانیها حامیان شرک و قبرپرستی هستند پس کافر هستند. وهابیها میگفتند هر کشوری که مردمش به اموات صالح احترام بگذارند کشور شرک و مشرک...
1399/05/28
49 . ناقص بودن تعریف ابن تیمیه درباره مفهوم عبادت
عبادت یک مفهوم بسیار مهم است. ابن تیمیه گفته است: عبادت نهایت ذلت و کمال محبت است، این تعریف یک نقص بزرگ دارد، آن هم این است نهایت ذلت و کمال محبت را تعیین نکرده است؛ زیرا ما برای تعیین نهایت ذلت و کم...
1399/05/23
50 . نظر ابن قیم درباره تلازم شرک الوهی با شرک ربوبی
وهابی ها می گویند مشرکین مکه هیچگونه قدرتی برای آلهه من دون الله قائل نبودند، اما ابن قیم درست برخلاف وهابیت سخن می گوید و معتقد است مشرکین برای آلهه خود قدرت نفع رساندن، قائل بودند و می گفتند آلهه م...
1399/05/23
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.