جان پرکینز اقتصاددان آمریکایی دست به افشاگری می زند: برای چه ایالات متحده از عربستان حمایت می کند ؟ ایجاد منطقه ای یهودی تحت عنوان israel از برای چه هست؟ صدام حسین از دوران جوانی وابسته به کجا بود؟
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن