فیلمی کمتر دیده شده از ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی (1964 تا 1975میلادی) در حمایت از قدس/ حکام سعودی و وهابیت، امروز با حمایت از آمریکا و اسرائیل روز به روز به سقوط نزدیک تر می شوند
فایل ها
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن