تاریخ ثبت  1399/12/10
تعداد بازدید  15
شیخ  سعید فودة می گوید:
پیروان محمد بن عبدالوهاب تا همین بیست سال پیش می گفتند امام نووی و امام ابن حجر عسقلانی اشاعره نبوده اند، بلکه مساکینی بوده اند که از اشاعره تاثیر پذیرفته اند!!! اما حالا دیگر میگویند امام نووی و امام ابن حجر عسقلانی اشعری بوده اند. این یک سناریو تدریجی برای تحقیر علمای اهل سنت است. به این جماعت نجدی میگوییم به چه جراتی به اهل سنتی که قدر  و منزلت علمی امام نووی و امام عسقلانی را می دانند میگویید اینها با ما مخالفند پس اهل سنت نیستند، کمی اهل سنت هستند و کمی نیستند، پس ما آنها را قبول نداریم!! به چه جراتی به امام نووی و امام عسقلانی را مسکین  و غبی و جاهل و طلبه تازه کار و صغیر میپندارید؟!!!  و البته این روش همیشگی جماعت نجدی در تعامل با عقول و علماء و ائمه اهل سنت است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن